Februari 2020
Erfgoed, een kennismaking

Creating storage for cultural heritage

Instapcursus beheer en behoud

Collectie Nederland: Wat is Nederlands Erfgoed?

Maart 2020

Restittution of colonial heritage

Erfgoed en duurzaamheid

Omgevingswet voor erfgoed professionals

Collectiehulpverlening voor medewerkers

Collectiehulpverlening voor coördinatoren

Trust and transparency in Art and Heritage practices

Collectie Nederland: koloniaal erfgoed

April  2020
Klimaatbeheer

Collectie Nederland: toekomstig erfgoed

May 2020
ICA 2020 Conference

Augustus 2020
IFLA 2020 Conference

September
2020
 ICOM-CC 19th Triennial Conference

 

Disaster and Risk management

Rome
- ICCROM speelt een actieve rol in het internationale erfgoed veld ten behoeve van risico management door het verzamelen van gegevens, het bevorderen van uitwisseling daarvan en door aandacht te vestigen op lokale ervaringen en behoeften zodat deze in de internationale strategie kunnen worden opgenomen.

 
Afbeelding1Afbeelding2 


COLLECTIEBEHEER 1   
COLLECTIEBEHEER 2       COLLECTIEBEHEER 3