nav shield bij het Blue Shield netwerk! 

Blue Shield is de culturele equivalent van het Rode Kruis en gebruikt daarbij het beschermende symbool van het 'blauwe schildje" uit de Haagse Conventie 1954 (Conventie voor de Bescherming van Cultureel Erfgoed in geval van gewapend conflict) om cultureel erfgoed te markeren.

 

sigmund freud_museum1

Sigmund Freud Museum, Wenen
© 2012 Angela Dellebeke

Het Blue Shield netwerk bestaat uit organisaties die vertegenwoordigd zijn in het archiefveld, musea, audivisuele ondersteuning, bibliotheken en monumenten en archeologie.

De missie van iedereen die betrokken is bij Blue Shield is om wereldwijd cultureel erfgoed te beschermen.


Ter ondersteuning van het internationale initiatief van Blue Shield worden op steeds meer plaatsen nationale comités gevormd, Blue Shield Nederland is er daar één van.