nav shield  Het Tweede Protocol bij het Haags Verdrag 1954 : 1999- 2019 

Criminele handelingen tegen cultureel erfgoed die plaatsvonden aan het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, wezen op een aantal
tekortkomingen in de uitvoering van het Verdrag van Den Haag. Daarom werd in 1991 gestart met een herziening van het verdrag waarin rekening werd
gehouden met opgedane ervaringen en met de ontwikkelingen in het internationale humanitaire en culturele eigendomsrecht sinds 1954.
Bijgevolg werd een 2e Protocol aangenomen bij het Haags Verdrag 1954.

Dit Tweede Protocol specificeert ook de sancties die moeten worden opgelegd bij ernstige schendingen met betrekking tot cultureel erfdgoed en het protocol
bepaalt tevens de voorwaarden waaronder individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing is.
Lees hier meer.

a707096214

 

nav shield  ICOMOS NL heeft een nieuwe vertegenwoordiger in het bestuur van Blue Shield Nederland.

Jesper de Raad is recent afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij voltooide daar de opleiding Heritage Management in a World Context aan de faculteit Archeologie.

" Als jonge erfgoedbeheerder, met interesse voor beleid en regelgeving,
ben ik zeer vereerd Blue Shield in Nederland te mogen vertegenwoordigen. 
Het is een enorme uitdaging om de Haagse Conventie bespreekbaar te
houden. Als het Blue Shield Nederland zijn we met een groot netwerk,
nauwe contacten en sterke achterban organisaties goed instaat deze taak uit te voeren".

Jesper
© Foto Jesper de Raad

 

 

nav shield Uit de kunst!

Beeldend kunstenaar Sjimmie Veenhuis maakte voor het festival "Terug naar het begin" een kunstwerk in de Mariakerk in Krewerd (Groningen).
Hij werd daarbij geïnspireerd door het blauw witte schildje dat hij zag bij de ingang van de kerk.
De schildjes zijn in bruikleen gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Sjimmie Veenhuis
Semio @ terug naar het begin , Mariakerk, Krewerd (Groningen)
Foto: Sjimmie Veenhuis (2018)

Klik hier voor meer foto's van dit bijzondere werk en  van andere werken van Sjimmie Veenhuis

  

nav shield  De directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, heeft een 50-puntenplan opgesteld voor de bescherming van erfgoed in conflictgebieden.
 Lees meer 

Troopers of the 101st Airborne recovering art that was stolen by Hermann Göring April 1945 Unterstein Germany


Troopers of the 101st Airborne recovering art that was stolen by Hermann Göring, April 1945 Unterstein, Germany. 
Photo: Asturias Restaura ARA