nav shield 1 Solidariteit in cultuur: bescherming van erfgoed onder crisisomstandigheden

De Nationale en universiteitsbibliotheek in Zagreb organiseert een internationaal congres op 18-20 maart 2021 getiteld:
Solidariteit in cultuur: bescherming van erfgoed onder crisisomstandigheden.


De conferentie is bedoeld om nieuwe benaderingen over geïntegreerd risicobeheer te bespreken, de dialoog over samenwerking
aan te gaan en begrip te kweken tussen verschillende parnters die een potentiële weerbaarheid kunnen bieden bij rampen.

Meer informatie over de conferentie, het programma en
aanmelden vind je hier

 

nav shield 1  Blue Shield Nederland deelt graag een van de nieuwste uitgaves van het Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE).

Check de 2e editite van "Cultural Property Protection makes sense. A way to improve your mission" 

nav shield  UNESCO organiseert workshops collectie hulpverlening (first aid) op Sint Maarten!
Blue Shield collega Samuel Franco van Blue Shield Guatamala is betrokken bij de workshops op St. Maarten.

MWQZ6726
First Aid to Cultural Heritage, St. Maarten (februari 2020)
Foto: Samuel Franco

nav shield 1 Blue Shield NL verwijst graag naar een bericht van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

" Om te voorkomen dat belangwekkend cultureel erfgoed uit Nederland verdwijnt, vervult de uitvoervergunning voor cultuurgoederen een belangrijke rol.
Bij de behandeling van vergunningaanvragen is de vraag van belang of een voorwerp in aanmerking komt voor aanwijzing als beschermd cultuurgoed. 

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft acties aangekondigd om het erfgoed actiever beschermen "

Zie voor meer informatie ook https://www.inspectie-oe.nl

nav shield Uit de kunst!

Beeldend kunstenaar Sjimmie Veenhuis maakte voor het festival "Terug naar het begin" een kunstwerk in de Mariakerk in Krewerd (Groningen).
Hij werd daarbij geïnspireerd door het blauw witte schildje dat hij zag bij de ingang van de kerk.
De schildjes zijn in bruikleen gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Sjimmie Veenhuis
Semio @ terug naar het begin , Mariakerk, Krewerd (Groningen)
Foto: Sjimmie Veenhuis (2018)

Klik hier voor meer foto's van dit bijzondere werk en  van andere werken van Sjimmie Veenhuis