nav shield 1 Blue Shield NL verwijst graag naar een bericht van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

" Om te voorkomen dat belangwekkend cultureel erfgoed uit Nederland verdwijnt, vervult de uitvoervergunning voor cultuurgoederen een belangrijke rol.
Bij de behandeling van vergunningaanvragen is de vraag van belang of een voorwerp in aanmerking komt voor aanwijzing als beschermd cultuurgoed. 

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft acties aangekondigd om het erfgoed actiever beschermen "

Zie voor meer informatie ook https://www.inspectie-oe.nl